Zakelijke geschillen

AFSPRAAK IS AFSPRAAK!
Of liever succesvol blijven samenwerken?

In het zakelijke verkeer lijkt alles te draaien om concrete afspraken en het nakomen ervan. “Ik sta in mijn recht” en “afspraak is afspraak”. Conflicten kunnen majeure consequenties hebben voor een onderneming en de effecten op je zakelijke relatie zijn meestal desastreus. Zonde, want relaties zijn geld waard en een bedrijf investeert jaren in het opbouwen ervan. Het behoud van een zakenrelatie is daarom van wezenlijk belang.

Heb je een conflict over de interpretatie van de strekking van een bestaand contract of interpretatieverschil over de te verwachten werkzaamheden, leveringsvoorwaarden, de datum van oplevering of betalingskwesties? Een verziekte werkverhouding? Een ontevreden klant?

Mediation verschuift jullie focus. Van juridische volharding naar succesvol samenwerken in de toekomt.

Je vraagt je diverse zaken af.
• Hoe kunnen we op een voor een ieder bevredigende manier de zaak afwikkelen, waarbij we respectvol met elkaar om blijven gaan?
• Hoe kunnen we onze zakelijke en persoonlijke belangen inzichtelijk maken, waardoor er begrip kan ontstaan voor elkaar voorbij de puur zakelijke context?
• Is het nog mogelijk om een andere invulling te geven aan onze zakelijke relatie, gebaseerd op de betrokken belangen van een ieder?
• We kunnen als zakelijke partners niet meer met elkaar praten, omdat het conflict te hoog is opgelopen, hoe kunnen we met elkaar verder?

Another Way Of Doing Business

DE OPLOSSING
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De mediator is geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider. Door mediation blijft de verhouding in tact én het geschilpunt wordt aangepakt. De mediator ziet er op toe dat jullie goed geïnformeerd en weloverwogen samen tot een oplossing komen.

Onder mijn begeleiding, als onpartijdige mediator, gaan jullie met elkaar in gesprek. Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar onderzoek naar jullie wederzijdse (zakelijke) belangen. Niet strijden, maar oplossen! Als mediator breng ik jullie weer on speaking terms en help bij het vinden van een bestendige oplossing waar jullie allebei tevreden mee zijn.

VOORDELEN
logo Icon Werkverhouding blijft in tact
logo Icon Risicobeheersing; zelf de regie over de oplossingen
logo Icon Rekening houden met bedrijfsdoelstellingen
logo Icon Snel resultaat en afspraken
logo Icon Kostenbeheersing en kans op nieuwe deals

Behoud van de zakelijke relatie en bedrijfsmatige oplossingen.

LOCATIE EN DUUR
De mediation vindt in beginsel plaats op een neutrale locatie die in overleg wordt bepaald.
De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en intensiteit van het conflict. Meestal zijn twee á drie gesprekken van 1,5 tot 2 uur voldoende om tot een goede oplossing te komen.

TARIEF
Het tarief voor zakelijke mediation bedraagt € 125,- exclusief btw per uur en exclusief reistijd en reiskosten.
Je kunt verwachten dat er op een efficiënte en zorgvuldige manier met tijdsbesteding wordt omgegaan.

Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door partijen gedragen, maar het staat partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

IK WIL MEDIATION