Referenties

Marleen Weterings heeft circa vier maanden bij onze gemeente gewerkt als vervanging voor een collega die met zwangerschapsverlof ging. Het betrof de functie beleidsmedewerker grondzaken. Marleen heeft de taken uitstekend vervuld. Ze pakte het werk snel op, werkt accuraat en zelfstandig. Ook bij het juridisch uitzoeken van vraagstukken heeft zij meer dan voldoende diepgang getoond. Verder is zij een leuke, fijne collega. Ze combineert aanpakken en toch de rust bewaren op een prettige effectieve manier. Wij wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan!
Anne-Marie Lavrijsen
 
Zeer tevreden ben ik over het resultaat van de opdracht om voor mij een gepersonaliseerd huurcontract met diplomaten clausule op te stellen. Marleen communiceert goed, reageert snel en adequaat op e-mails en heeft de opdracht binnen de afgesproken tijd geleverd. Verder is ze zeer vriendelijk en professioneel, denkt mee, heeft goede ideeën aangedragen en ik zal haar dan ook zeker aanbevelen bij anderen. Ik kan mijn huis nu met een gerust hart verhuren!
Nancy Kotvis
 
Ik heb Marleen gevraagd om haar expertise te laten schijnen over de door mijn werkgever opgestelde vaststellingsovereenkomst. Na een prettig kennismakingsgesprek heeft zij met grote inzet en vakkennis binnen drie dagen het contract doorgelicht en deskundig voorzien van haar op- en aanmerkingen. Mede door haar advies is een nieuw conceptovereenkomst opgesteld op basis waarvan ik het met mijn werkgever eens ben geworden. Gedurende dit traject heeft Marleen diverse malen haar betrokkenheid getoond door mij te vragen naar de voortgang. Marleen is duidelijk in haar advies en heeft haar motto afspraak=afspraak meer dan waar gemaakt. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen.
Dirk Struycken
 
Ik ken Marleen als jurist/sparringpartner tijdens het organiseren van een private aanbestedingsprocedure voor een zorginstelling en het opstellen van uiteenlopende contracten. Sindsdien is zij mijn vaste sparringpartner. Gezien haar ruime kennis van en ervaring met het adviseren van private ondernemingen, gemeenten en semi-overheden is zij de aangewezen sparringpartner bij juridische advisering of bij tijdelijke begeleiding/ondersteuning zoals bij piekperiodes in de werkzaamheden of bij afwezigheid van het eigen personeel. Haar taken volbrengt ze serieus en professioneel en Marleen is in staat om op alle niveaus helder te communiceren. Marleen heeft bovendien een brede kijk op haar (adviserende) werkzaamheden, zonder hierbij de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. Als persoon is ze vakkundig, communicatief en zeer gedreven. Met de inhoudelijke expertise van Marleen weet je dat je tot een goed eindresultaat komt, die je gezamenlijk voor ogen hebt. Zij staat organisaties bij met advies dat daadwerkelijk waarde toevoegt aan hun organisatie. Ik zou Marleen dan ook zeker aanraden wanneer er behoefte is aan juridische advisering of (tijdelijke) begeleiding/ondersteuning binnen de organisatie.
Kim Delahaije
In 2012 ben ik mijn eigen loopbaanadviesbureau begonnen. In deze startfase moet er veel op poten worden gezet en ontwikkeld worden. Gelukkig had ik voldoende klanten, maar hoe moest ik nu juridisch alles voor elkaar krijgen? Daar kon ik wel wat hulp voor gebruiken. Ik ken Marleen nog van vroeger en om deze reden heb ik haar benaderd om eens mee te kijken naar mijn algemene voorwaarden en de huidige overeenkomsten die ik had gesloten met partijen waarmee ik samenwerk. Met haar juridisch, scherpe oog heeft ze mijn documenten doorgenomen en verbeteringen aangebracht. Zeker in gevallen waar het mis zou kunnen gaan, sta ik juridisch gezien nu een stuk sterker. Marleen is doortastend, kan goed luisteren en is bovendien snel en accuraat. Na een korte intake is ze meteen aan de slag gegaan met als resultaat dat ik nu met een gerust hart documenten bij mijn opdrachtgevers kan wegleggen waarvan ik weet dat het klopt. Dat geeft me vertrouwen!
Agnes Mouws
 
Marleen is een professioneel jurist en een waardevolle toevoeging op elk projectteam. Ze is creatief in het vinden van flexibele, risicobeperkende en werkbare afspraken ten behoeve van de voortgang van projecten. Marleen werkt niet alleen snel, haar adviezen zijn compleet, feilloos en ze is een grote bijdrage aan de sfeer van het team. Haar rustige, maar zeer voortvarende mentaliteit werkt aanstekelijk op de andere leden van het projectteam. Ze is gefocust, ontspannen, georganiseerd en weet steeds hoofd- van bijzaken te scheiden in het bereiken van de gestelde projectdoelen. Daarnaast is ze in staat zich moeiteloos aan nieuwe situaties aan te passen en aan te sluiten op de dynamiek van verschillend samengestelde projectteams. Haar houding en uitstraling zijn stijlvol en professioneel, wat haar de ideale ondersteuning maakt bij onderhandelingen en beladen gesprekken met externe partijen. In de jaren dat ik als projectleider met Marleen heb samengewerkt hield ze mij scherp over de gang van zaken zonder daarbij ooit bemoeizuchtig te zijn en ze was een geweldig klankbord door haar scherpe en heldere denkwijze. Ik kijk uit naar onze volgende samenwerking!
Lydia Voll
 
Marleen Weterings is al bijna 3 jaar actief als buurtbemiddelaar bij het project buurtbemiddeling Breda. Zij doet dit met veel passie en geduld. Als ik Marleen bel voor een casus is het nooit teveel, zij maakt er altijd tijd voor. Als ik Marleen op een casus inplan, dan durf ik er blind op te vertrouwen dat deze casus goed opgepakt wordt en dat het maximale uit een situatie gehaald is. Door haar rust, vertrouwen en toegankelijkheid krijgt zij partijen met elkaar aan tafel om het betreffende conflict uit te spreken. Zij begeleidt dit proces op een zeer professionele manier. In een buurtbemiddelingscasus wordt altijd door 2 bemiddelaars samengewerkt. Marleen is een hele makkelijke en flexibele partner die met iedereen kan samenwerken en waar iedereen ook mee wil samenwerken. Haar kennis en vaardigheden op het gebied van Mediation komen hier absoluut tot z’n recht en zijn een meerwaarde voor ons project. Ik hoop dan ook dat Marleen nog lang bij ons project actief wil blijven.
Anouk Beekhuizen