Mediation

JE KOMT ER SAMEN NIET UIT
Mediation; dé oplossing voor een conflict

Een conflict ontstaat doordat twee of meer partijen elkaar op een bepaalde manier nodig hebben, maar doelen, belangen of waarden hebben die niet met elkaar te verenigen zijn. Met mediation is het mogelijk de bron van het onderliggende conflict zichtbaar te maken, waardoor de communicatie open wordt. Mediation stuurt op autonomie van partijen en het maken van eigen keuzes en daarop volgende beslissingen.

Door mediation ontstaat er een win-win situatie
In een juridische procedure wordt door een derde een beslissing genomen die het conflict beoogt te beëindigen. Helaas is een conflict daarna meestal toch niet écht opgelost, omdat zo’n beslissing vaak voor de een winst betekent en voor de ander verlies.

Mediation is voor iedereen die een conflict heeft en samen tot een oplossing wil komen. Een mediator laat conflictpartijen zelf een oplossing vinden waar zij allebei achter staan. Dit zorgt ervoor dat de oplossing voor beide partijen winst oplevert. De relatie blijft in tact met een verbeterde verstandhouding.

WERKWIJZE MEDIATION

logo Icon Kennismakingsgesprek
Het is het belangrijk dat er een klik is tussen jullie en mij als mediator. Iedere mediation vangt daarom aan met een voorgesprek met elke partij afzonderlijk. Zo kunnen we goed kennismaken, wordt het mediationtraject besproken en kun je alvast in het kort jouw kant van het verhaal vertellen.

logo Icon Mediationsessies
Een mediation bestaat uit een aantal sessies waarin ik jullie begeleid bij het vinden van oplossingen en het maken van bestendige afspraken waar jullie allebei achter staan. Een sessie duurt 1,5 uur. Gemiddeld bestaat een mediation uit 3 tot 5 sessies.

logo Icon Einde mediation
Afhankelijk van de situatie en het soort mediation kunnen de afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst.

logo Icon Nazorg
Enkele maanden na de mediation volgt nog een afspraak. Gaat alles goed, dan kunnen jullie de afspraak annuleren. Zijn er vragen of zaken die jullie toch nog willen bespreken, dan gaat de afspraak door en volgt een laatste gesprek.

VAN CONFLICT NAAR OPLOSSING!

KOM NU NOG IN ACTIE EN LEG VRIJBLIJVEND JE ZAAK VOOR