Disclaimer

Hoewel alle informatie op deze website (inclusief de nieuwsberichten) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en Blue Water zich ervoor heeft ingespannen om deze website naar behoren te laten functioneren, garandeert Blue Water niet dat de aangeboden informatie volledig, juist, up-to-date en zonder schrijffouten is en dat deze website naar behoren (en vrij van virussen of andere malware) functioneert.

De geboden informatie is slechts bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. Deze website bevat mede links naar websites die door derden worden onderhouden en zijn enkel ter algemene referentie opgenomen.

Blue Water is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die (mede) het gevolg is van gebruik van de informatie op deze website en/of van gebruik van de informatie op websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. Evenmin is Blue Water aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die (mede) het gevolg is, virussen of andere malware die deze website onverhoopt zou bevatten of het anderszins niet correct functioneren van deze website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website – inclusief de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen – berusten uitsluitend bij Blue Water. Het is niet toegestaan om deze website en de nieuwsberichten, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Water.

Door het bezoek aan deze website stem je in met onze disclaimer.