Contracten & algemene voorwaarden

Contracten

ZONDER AARZELEN EEN CONTRACT TEKENEN
Weet wat je tekent!

Of je nu een huis koopt of huurt, een nieuwe baan hebt of een samenwerking aangaat, contracten worden om allerlei redenen gesloten. Met ondertekening van zo’n contract bevestigen beide partijen de gemaakte afspraken. Dit verzekert dat afspraken worden nagekomen en je, indien nodig, deze afspraken kunt afdwingen.

Het lastige is alleen dat je vóórdat je het contract sluit goed moet weten wat je afspreekt. Sommige contracten worden opgesteld door de andere partij en door allerlei vaktermen of de wijze van schrijven kan zo’n contract dan onduidelijk zijn.

Je vraagt je af …
• Je hebt een contract ontvangen, maar de inhoud roept vragen op.
• Je vraagt je af of er risico’s verbonden zijn aan het sluiten van het contract.
• Je wilt weten wat de consequenties zijn van het tekenen van het contract.
• Je vraagt je af of je jouw rechten verspilt én of deze wel zijn gewaarborgd.

Stel voor mij een contract op

Algemene voorwaarden

ZELF DE REGIE OVER JE BEDRIJFSVOORWAARDEN
Zorgeloos zaken doen met anderen

Algemene voorwaarden zijn de regels van je bedrijf. Ze zijn onmisbaar, omdat ze grote invloed hebben op het voorkomen van risico’s voor je onderneming. Algemene voorwaarden geven partijen waarmee je zaken doet vooraf helderheid in zaken waarover je niet iedere keer opnieuw wilt onderhandelen.

De inhoud van de algemene voorwaarden bepaal je zelf. Wil je je aansprakelijkheid beperken, betalingstermijnen vastleggen of afspraken maken over de uitvoering van het werk, dan leg je dat vast in je algemene voorwaarden.

Je vraagt je af …
• Heb je op internet een voorbeeld gevonden, maar vraag je je af of dit voldoende garantie is voor jouw zaken?
• Vind je het lastig te bepalen welke voorwaarden jij moet hanteren?
• Fungeren jouw algemene voorwaarden wel als vangnet voor jouw bedrijf?
• Hoe leg je de rechten en plichten vast zodat jij en je klant weten waar jullie aan toe zijn zonder dat dit de relatie verstoord?

Stel mijn algemene voorwaarden op
 

DE OPLOSSING
Er is op internet een wildgroei aan gratis model contracten en algemene voorwaarden die je kunt gebruiken. Je plukt een model van internet, maar blijft onzeker over de vraag of deze jouw rechten wel volledig dekt.

Een goed contract of algemene voorwaarden is/zijn op maat gemaakt. Speciaal voor jou of jouw onderneming. Alle voor jou relevante onderwerpen, voorwaarden en rechten worden hierin opgenomen en risico’s worden beperkt of uitgesloten.
Nadat het contract of de algemene voorwaarden zijn opgesteld, krijg je ze per e-mail toegezonden. Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kun je deze per e-mail aan me doorgeven. Deze worden vervolgens kosteloos beantwoord en verwerkt. Zijn er daarna toch opnieuw onduidelijkheden dan nemen we die nog telefonisch door.

BESTAAND CONTRACT OF ALGEMENE VOORWAARDEN TOETSEN
Heb je al een contract of algemene voorwaarden, dan kun je deze door mij laten beoordelen op relevante risico’s en daarnaast geef ik je verbetervoorstellen.

Beoordeel mijn contract / algemene voorwaarden

VOORDELEN
logo Icon Heldere afspraken
logo Icon Voorkomt onnodige risico’s
logo Icon Vertrouwen
logo Icon Kostenbesparing
logo Icon Afwenden ongewenste aansprakelijkheden

Jij kunt met een gerust hart zaken doen!

TARIEF
Voor een helder contract of algemene voorwaarden waarin jouw rechten zijn gewaarborgd betaal je € 125,- per uur exclusief btw. Je kunt verwachten dat er op een efficiënte en zorgvuldige manier met tijdsbesteding wordt omgegaan.