Arbeidsconflicten

WEG MET DIE VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING
Goed samen verder of prettig uit elkaar?

Werk neemt een belangrijke plaats in ons leven in. Een conflict op het werk heeft dan ook een grote impact. Conflicten in werkrelaties worden vaak vertaalt in juridische standpunten. Meestal worden arbeidsconflicten veroorzaakt door gebrek aan erkenning of waardering, botsende karakters of miscommunicatie. Vaak is een conflict op het werk reden voor ziekmelding.

Heb je problemen in de samenwerking met collega’s, is er onenigheid tussen afdelingen, binnen de OR, ontslagzaken, problemen door disfunctioneren, of dreigt er een conflict met je leidinggevende?

Arbeidsmediation herstelt de communicatie.

Geschikt in verschillende situaties.
• We kunnen als werknemer en werkgever niet meer met elkaar praten. Het conflict is te hoog opgelopen. Hoe kunnen we met elkaar verder?
• Ik denk als werkgever dat een exit-traject de beste oplossing is, werknemer wil dit niet, hoe komen we toch tot een goede oplossing?
• De werkgever wil mij niet laten re-integreren op een passende functie, hoe kom ik weer in gesprek?

DE OPLOSSING
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling in werkrelaties. De mediator is geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider. De mediator ziet er op toe dat jullie goed geïnformeerd en weloverwogen samen tot een oplossing komen.

Onder mijn begeleiding, als onpartijdige mediator, gaan jullie met elkaar in gesprek. Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar onderzoek naar jullie wederzijdse belangen. Niet meer strijden, maar oplossen! Als mediator breng ik jullie weer on speaking terms en help jullie bij het vinden van een bestendige oplossing waar jullie allebei tevreden mee zijn.

VOORDELEN
logo Icon Snel en effectief resultaat
logo Icon Normaal met elkaar communiceren
logo Icon Een oplossing voor jullie probleem
logo Icon Geen ongewild compromis
logo Icon Bespaar tijd, energie en geld

Gemotiveerd en met plezier samen verder of einde dienstverband op een respectvolle manier.

LOCATIE EN DUUR
De mediation vindt in beginsel plaats op het kantoor van de werkgever. Mocht dit te bezwaarlijk zijn dan wordt er een neutrale locatie in de omgeving gezocht. De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en intensiteit van het conflict. We starten met een voorgesprek met beide partijen afzonderlijk. Daarna volgen een aantal gezamenlijke gesprekken van 1,5 uur. Gemiddeld genomen is drie gesprekken voldoende om tot een goede oplossing te komen.

TARIEF
Het tarief voor arbeidsmediation bedraagt € 125,- exclusief btw per uur en exclusief reistijd en reiskosten.
Je kunt verwachten dat er op een efficiënte en zorgvuldige manier met tijdsbesteding wordt omgegaan.

IK WIL MEDIATION